Matematyka

Matematyka nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.…

Język angielski

Język angielski jest językiem pozycyjnym i analitycznym (duże znaczenie odgrywają czasowniki posiłkowe), choć występują też…

Język rosyjski

Język rosyjski – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim jako pierwszym językiem…

Chemia

Chemia nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie…